Ingekomen brieven van de A. van Wijk de Vries, secretaresse van de VBBV. 1919.