Concept-teksten, onder meer van Marie Jungius, betreffende loodvergiftiging in de aardewerkfabricage. 1902.