Verslag van het Bestuur der Vereeniging tot het verschaffen van woningen aan minvermogenden over 1905 en tweede jaarverslag der \'Vereeniging Volkswoningen\' over 1905. 1906.