Prospectus van de schriftelijke cursus gemeentefinanciën, administratie en accountancy, knipsels betreffende het examen daarvan. Examenreglementen voor het examen klerk bij de gemeente Rotterdam, Rijksklerk ter griffie. 1938-1948.