Ingekomen brief van de Vereeniging ter Behartiging van de Belangen der Vrouw (VBBV) waarin haar het erepresi­dentschap wordt aangeboden. 1906.