Lijst van de in deze rubriek aanwezige archiefstukken. z.j.