Doorslag tweede versie van de \'Lijst van nog in leven zijnde Nederlandsche schrijfsters en hare werken\' en tweede supplement. 1912.