Doorslag van de \'Lijst van gestorven schrijfsters\' en van de \'Lijst van nog in leven zijnde Nederlandsche schrijfsters en hare werken\' met supplement. 1911.