Teksten van lezingen betreffende de vakopleiding, de vakopleiding en beroepskeuze, de opleiding voor de arbeid in en door het bedrijf en de Cursuswet. 1912, 1917, 1921, 1929.