Ingekomen stukken en aantekeningen betreffende marconisten en radiotelegrafisten. 1929.