Artikel van Catharine van Tussenbroek betreffende verbetering van kleding (overdruk uit het Maandblad der Vereeniging voor Verbetering van Vrouwenkleeding, december 1902), Herdenkingsnummer Onze kleeding, 1899-1924 en brochure Zuigelingenkleding uit de reeks ‘Reformkleeding voor iedereen’ 1912. 1902, 1912, 1924.