Staten met gegevens betreffende apothekersbedienden; bevat tevens een staat met Duitse gegevens. 1901.