Brieven van Carrie Chapman Catt als presidente van de International Woman Suffrage Alliance aan Jeanne Schmahl, presidente van de Union Francaise pour le suffrage des femmes en een brief van Jeanne Smahl aan Carrie Chapman Catt van 10 april 1910. 1904, 1906, 1909-1910.