Ingekomen stukken van en knipsels betreffende de Nederlandsche Christen-Vrouwen-Bond (NCVB). 1931, 1936, 1942.