Ingekomen en minuten van uitgegane stukken, circulaires en convocaties. 1903-1912.