Ingekomen stukken en prospectussen betreffende kunstweefscholen. 1907, 1927, 1931, 1938 en z.j.