Correspondentie met de voorzitster van de International Woman Suffrage Alliance (IWSA), Carrie Chapman Catt, en andere vrouwen actief in de kiesrechtbeweging in andere landen betreffende het oprichten van een internationale vrouwenorganisatie die strijd voor het recht op arbeid voor de vrouw (International Women\'s Labour Association, bekend als de Internationale Correspondentie) tijdens het congres van de IWSA in te Stockholm; uitnodiging voor de oprichtingsvergadering op 15 juni 1911; tekst van haar toespraak op die oprichtingsvergadering in Engels en Frans; concept-reglement voor deze internationale organisatie. 1911.