Minuut van uitgaande brief aan een heer betreffende gelijkstelling van vrouwen en mannen en het Comité (Nationaal Comité inzake Wettelijke regeling van vrouwenarbeid? of het comité ter voorbereiding tot oprichting en organisatie van de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid?). 1897.