Knipsels, circulaires, ingekomen stukken en convocaties van de Nederlandsche Vereeniging van werkende vrouwen, clubs van vrouwen werkzaam in Bedrijf en Beroep, vanaf 1936 de Nederlandse Bond van vrouwen werkzaam in Bedrijf en Beroep geheten en stukken betreffende de International Federation of Business and Professional Women . 1930-1939, 1946-1947.