Artikel over te houden enquête inzake besteding van de vrije tijd en maatschappelijk werk op het platteland (buurt- en dorpshuizen) in Nutswerk. Maandblad van de Maatschappij tot nut van \'t algemeen van juli 1934, 19e jaargang, nummer 1. 1934.