Uitgaande en met antwoord teruggezonden brief aan medebestuursleden betreffende het bijeenroepen van de jaarvergadering. 1898.