Ingekomen stukken en ingevuld vragenformulier naar aanleiding van een vraag van het Bureau naar opleiding en werkzaamheden van kapsters. 1909-1910.