Stukken van de Vereeniging der Nederlandsche Urgentieraden. 1916-1918 en z.j.