Open brief van Dr. Christine Bader aan de voorzitter van het vakopleiding-congres 1931 inzake de opleiding tot kinderverzorgster. Stukken betreffende het rechtspositiebesluit 1935 voor het nijverheidsonderwijs. 1931, 1935.