Circulaire aan de rubriekencommissie van de NTV, Maandblaadjes van de Tentoonstelling en maandblaadje van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht betreffende de Tentoonstelling. 1898.