Enquête onder vrouwelijke ambtenaren bij de PTT naar de gevolgen van het K.B. 2 maart 1904,