Circulaire van de VBBV betreffende de uitgave van het Vrouwenjaarboekje. z.j. (na 1900).