Tekst van een radiopraatje voor de VARA, uitgezondwen 24 februari 1941 ‘Het werk van het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid’ door Marie Heinen. 1941.