Ontwerp-plan voor een Tentoonstelling van Huisindustrie, aantekeningen en concept-plan van Marie Jungius, circulaires van het Voorlopig comité tot het organiseren van een tentoonstelling en brief van Marie Jungius aan de voorzitter van het comité. 1906-1907.