Tekst van de mening van het Comité heeft over het de ontwerp-arbeidswet en die het heeft voorgelegd aan Tweede Kamerlid Dr. J.Th. Visser en uitnodiging om het dit adres te komen toelichten. 1904.