Ingekomen brieven van H.M. Le Grand-Goudschaal (Lena), secreta­resse van de VBBV. 1908.