Artikel uit Maatschappij-Belangen. Tijdschrift van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel betreffende de opleiding voor uitzending naar het buitenland, knipsel RAB betreffende het Nederlands Opleidingsinstituut voor de Buitenlandse Dienst. 1946.