Circulaire van de Nederlandse Bank, houdende voorwaarden waaronder de Nederlandse Bank gelden en andere waarden in bewaring neemt. Gedrukt. 1895.