Circulaire aan de (fractie)leden van de Tweede Kamer houdende het verzoek tot mondelinge toelichting bij het aanbieden van het adres betreffende de ontwerp-arbeidswet aan de Tweede Kamer. Met concept. 1904.