Pamflet houdende open brief van de VBBV aan de Tweede Kamer met het verzoek tot wijziging van artikel 23 van het ontwerp tot wijziging van de wet op het notarisambt zodanig dat vrouwen als getuigen kunnen optreden bij notariële akten. Gedrukt. 1903.