Stukken betreffende de Nederlandse reisvereniging en de Lichtbeeldenvereniging. 1909, 1912.