Stukken betreffende verenigingen, werkzaam op het gebied van het vakonderwijs. 1917, 1922-1924, 1933.