Aantekeningen betreffende huwelijkse voorwaarden. z.j. (1897-1904).