Ingekomen stukken en knipsel betreffende hulp aan geesteszieken. 1929, 1936, 1940-1942, 1945-1947.