Lijst van de in deze rubrieken aanwezige archiefstukken. z.j.