Stukken betreffende de zorg voor invaliden, blinden, slechthorenden en doofstommen. 1886-1940.