Circulaire betreffende de actie van ambtenaressen bij Posterijen en Telegrafie tegen de Ministeriële beschikking van 1912 inzake nachtdiensten, vroege en late diensten. 1912.