Statuten en reglementen van de Nederlandse Broederschap van Accountants, adressenlijst, circulaire betreffende diverse opleidingen. 1948.