Ingekomen brief betreffende de positie van vrouwen in rijksdienst 1938, knipsels betreffende wijziging van enkele artikelen van het rijksambtenarenreglement 1938, Staatsblad met besluit tot vaststelling van bepalingen betreffende de personeelsbezetting bij de departementen van algemeen bestuur 1938, Staatsblad betreffende de rechtstoestand van ambtenaren 1929, knipsel betreffende de Bijzondere Commissie voor georganiseerd overleg van ambtenaren advies 1931. 1929, 1931, 1938.