Ingekomen stukken naar aanleiding van een artikel in het Maandbericht 1925 over ongelijke beloning van mannen en vrouwen in de landbouw en aantekeningen betreffende lonen van landarbeidsters. 1925, 1933.