Artikel ‘Vrouwenarbeid’ in Recht voor Allen van 11 maart 1890, pamflet ‘Gelijk loon voor gelijke arbeid’ en gedicht ‘Uit het dagboek van een vrouw’. 1890 en z.j.