Stukken betreffende kindertoeslagen, het wettelijk minimumloon (vooral in het buitenland), en het gezinsloon, dat wil zeggen de loonsverlagingen voor ongehuwde ambtenaren om een relatief gezinsloon voor de gehuwde ambtenaar mogelijk te maken. 1924, 1926, 1929-1930, 1933, 1936, 1943, 1946.