Stukken betreffende de Werkloosheidscommissie, ingesteld door de Maatschappij van Nijverheid en Handel waar Marie Heinen deel van uitmaakte. 1938-1939.