Manuscript van het register op Evolutie jaargangen 1913-1923, pagina 1 en 2 van De Haagsche Vrouwenkroniek van 12 december 1925 met artikel van Anna Polak over Wilhelmina Drucker, aflevering februari 1926 van Evolutie, een circulaire van het Comité Huldeblijk Wilhelmina Drucker ‘Aan de Vrouwen van Nederland’ en statuten van het Friesch Comité van de Volkspartij. z.j. 1925-1926 en z. j.