Mededelingen van het CBS betreffende cultureel en herscholingswerk voor werklozen. 1937-1943.